วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

นวัตกรรมใหม่ "เลเซอร์เพื่อการอุดฟัน"

ทุกครั้งเมื่อไปทำฟันโดยเฉพาะการอุดฟัน หลายคนคงนึกถึงการเสียวฟัน ขณะกรอฟัน การฉีดยาชา และบางคนนึกถึงเสียงหวีดดังของหัวกรอฟัน ซึ่งยิ่ง ทำให้การมาอุดฟันน่ากลัวมากขึ้น ในบางคนเสียงดังของเครื่องกรอฟันนี้น่ากลัว กว่าการเสียวฟันเสียอีก แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะทำให้การมาอุดฟันในคราวต่อไปเปลี่ยนไป เนื่องจากสามารถกรอฟันเพื่อการอุดฟันได้โดย เครื่องเลเซอร์ทางทันตกรรม หรือเออร์เบี่ยมแยคเลเซอร์ (Er-Yag Laser) ซึ่งมีการพัฒนาเพื่อการกรอ ตัดฟันโดยเฉพาะ และนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการตกแต่งเหงือกได้อีกด้วย โดยอาศัยหลักการการดูดซับพลังงานเลเซอร์ จากน้ำในเนื้อเยื่อ หรือน้ำ บริเวณผิวฟัน เมื่อโมเลกุลของน้ำดูดซับพลังงาน ก็จะเกิดการปะทุขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการกรอตัดฟันหรือเนื้อเยื่อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อทำการตัดแต่ง เนื้อเยื่ออ่อนหรือเหงือกด้วยเลเซอร์ จะทำให้เกิดการเลือดออกน้อยมาก เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะของเลเซอร์ ที่ทำให้เกิดความร้อนเล็กน้อย บริเวณรอยตัด เป็นการห้ามเลือดขณะตัดไปพร้อมๆ กัน
ข้อได้เปรียบของการกรอฟันด้วยเลเซอร์
· กรอตัดฟันได้อย่างนุ่มนวลไร้ความรู้สึกสะเทือน หรือสัมผัส ผิวฟัน โดยมีลักษณะเป็นเพียงแรงลมและน้ำพ่นบนผิวฟัน พร้อมกับลำแสงเลเซอร์เท่านั้น ทำให้ไม่เกิดความร้อน หรือรู้สึก สะเทือนขณะกรอฟัน
· เสียงดังน้อยกว่าเครื่องกรอฟันปกติ โดยเปลี่ยนจากเสียง หวีดแหลมแสบหู เป็นเสียงดังเป็นจังหวะแบบเสียงป๊อบคอร์น ทำให้ความรู้สึกต่อเสียงลดลงจากเครื่องกรอฟันแบบเดิม
· ลดอาการเสียวฟันโดยการตั้งค่าพลังงานที่เหมาะสม เลเซอร์จะทำการกรอตัดเฉพาะฟันผุ ซึ่งมีคุณสมบัติต่างจาก เนื้อฟันที่ไม่ผุ โดยมีน้ำในเนื้อฟันผุมากกว่าที่เนื้อฟันปกติ ทำให้ เลเซอร์สามารถจำเพาะเจาะจงในการกรอตัดเฉพาะฟันผุได้ ดังนั้น เมื่อไม่ได้กรอตัดเนื้อฟันปกติ การเคลื่อนที่ของน้ำในท่อเนื้อฟัน ก็จะลดลง อาการเสียวฟันก็ลดลงไปด้วย แต่ในบางกรณี อาจจะยังเสียวได้เล็กน้อยเนื่องจากทางลมและน้ำที่พ่นลงบนฟัน อย่างไรก็ตามหากเกิดการเสียวฟันและแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบ ทันตแพทย์จะทำการตั้งค่าพลังงานเลเซอร์ใหม่ ซึ่งจะทำให้ อาการเสียวฟันลดลงในที่สุด มีผู้รับบริการประมาณ 5-10 % ต้องการยาชาแม้จะกรอด้วยเลเซอร์ก็ตาม แต่ผู้รับบริการส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องฉีดยาชา
· ปรับสภาพผิวเคลือบฟัน เพื่อเพิ่มการยึดอยู่ของวัสดุอุดฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุดคอฟัน ซึ่งมักจะพบวัสดุอุดหลุดได้บ่อยๆ การกรอด้วยเลเซอร์ก่อนอุดฟัน จะทำให้การยึดอยู่ของวัสดุอุดฟัน อยู่ได้นานกว่าปกติ

ข้อด้อยของการกรอฟันด้วยเลเซอร์
· ความเร็วในการกรอตัดฟันอาจจะช้ากว่าการกรอตัดฟัน ด้วยหัวกรอปกติบ้าง แต่หากตั้งค่าพลังงานที่เหมาะสม ก็จะเพิ่ม ความเร็วในการกรอตัดได้ใกล้เคียงกับหัวกรอปกติ เพียงแต่ จะมีเสียงดังมากกว่าเดิมเท่านั้น แต่เมื่อกรอถึงชั้นเนื้อฟัน ซึ่งมี ความแข็งน้อยกว่าเคลือบฟันชั้นนอก ทันตแพทย์จะทำการปรับ ค่าพลังงานใหม่ให้พอเหมาะกับการกรอเนื้อฟัน เพื่อป้องกันอาการ เสียวฟัน
· ข้อจำกัดในลักษณะของหัวกรอเลเซอร์ที่ต้องมีการกรอใน ลักษณะแนวตรงเท่านั้น หากฟันผุอยู่หลบใต้หลืบของโพรงฟัน ต้องทำการกรอเปิดโพรงฟันให้กว้างขึ้น เพื่อให้เป็นแนวตรง ไปสู่ฟันผุ ซึ่งอาจจะทำให้โพรงฟันกว้างกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ทันตแพทย์จะพิจารณาใช้หัวกรอปกติร่วมด้วยเพื่อการอนุรักษ์เนื้อฟัน มากที่สุด
· เลเซอร์ไม่สามารถใช้รื้อวัสดุอุดอมัลกัมเก่าได้เนื่องจาก อมัลกัมเป็นวัสดุจำพวกโลหะ หรือการรื้อวัสดุอุดสีเหมือนฟันเก่า ต้องใช้ค่าพลังงานมาก และใช้เวลามากกว่าหัวกรอปกติ · เครื่องเลเซอร์มีราคาสูง ทำให้ไม่มีใช้ทั่วไปในคลินิก หรือ โรงพยาบาลต่างๆ และทันตแพทย์ที่ใช้เลเซอร์ในการกรอฟัน ยังมีจำนวนน้อยอยู่จะเป็นได้ว่านวัตกรรมใหม่ในการกรอฟันด้วยเครื่องเลเซอร์ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับคนไข้ที่กลัวการทำฟัน หรือกลัว การฉีดยาชา ทำให้ลดความตึงเครียดขณะทำฟันได้ในระดับหนึ่ง และเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยและน่าลองสัมผัสดูครับ

ไม่มีความคิดเห็น: